Look4dog.com
Sign in Add kennel

Fellowship Of The Ring

Ask about a puppy
phone: +48 53 [Show number]

Our litters and puppies

  • English Springer Spaniel
    English Springer Spaniel


Our breeds and dogs

  • Border Collie
    Border Collie
  • English Springer Spaniel
    English Springer Spaniel


Our kennel

Kennel Club
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) 
Year of establishment
2022
Breeder
Ewelina Mijal

Przedstawiamy naszą domową hodowlę, gdzie pasja i cel się łączą! Na pokładzie posiadamy springer spaniele angielskie i border collie. Specjalizujemy się w szkoleniu psów do różnych dyscyplin sportowych, w tym tropienia, noseworku, posłuszeństwa, zawsze kierując się zasadą pozytywnego wzmocnienia. Nasz nacisk kładziemy na ciągłe kształcenie się poprzez seminaria i kursy, dążąc nieustannie do doskonałości.
Nasi psi sportowcy to nie tylko zawodnicy, ale także zdobywcy tytułów w wystawach. Niemniej jednak, w centrum naszej filozofii leży znaczenie socjalizacji i posłuszeństwa, ze szczególnym naciskiem na nieocenioną więź między człowiekiem a psem. Jest to szczególnie istotne dla naszych psów mieszkających w mieście.
Dla przyszłych właścicieli szczeniąt dokładnie planujemy i realizujemy program socjalizacji i habituacji. Nasze szczeniaki są przygotowane do nowych domów w różnych warunkach, a test PAT pomaga nam wskazywać nowym właścicielom idealnego towarzysza dostosowanego do ich potrzeb i życzeń (jest to tylko pomoc, nie wymów - zarówno my jak i nowy właściciel lubią wiedzieć jaki charakter ma piesek).
Twoja podróż ku satysfakcjonującej drodze z futrzanym towarzyszem rozpoczyna się tutaj!
-------
We present our home breeding, where passion and purpose come together! On board, we have English Springer Spaniels and Border Collies. We specialize in training dogs for various sports disciplines, including mantrailing, nosework, obedience, and frisbee, always guided by the principle of positive reinforcement. We place a strong emphasis on continuous learning through seminars and courses, constantly striving for excellence.
Our canine athletes are not only competitors but also show champions. Nevertheless, at the core of our philosophy lies the importance of socialization and obedience, with a particular focus on the invaluable bond between humans and dogs. This is especially crucial for our city-dwelling dogs.
For prospective puppy owners, we meticulously plan and execute a socialization and habituation program. Our puppies are prepared for new homes in various conditions, and the PAT test helps us guide new owners to find the ideal companion tailored to their needs and desires (it's just an aid, not a waiver - both we and the new owner like to know the dog's character).
Your journey towards a satisfying path with a furry companion begins here!

Location and contact detailsThis website uses cookies and other similar technologies. The use of the website without changing the settings on
cookies means that they will be saved in the device memory. More information can be found in the Privacy Policy.