Look4dog.com
Sign in Add kennel

Hiszpański Pies Dowodny Spanish Water Dog Gem of Andalusia FCI

Ask about a puppy
phone: +48 88 [Show number]

Our litters and puppies

  • Spanish Water Dog
    Spanish Water Dog


Our breeds and dogs

  • Spanish Water Dog
    Spanish Water Dog


Our kennel

Kennel Club
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) 
Year of establishment
2021
Breeder
Marzena D

PAMIĘTAJMY❣️
Posiadanie psa jest jak tęcza. Szczenięta są RADOŚCIĄ na jednym jej końcu. Stare psy są SKARBEM na drugim” (Carolyn Aleksander) to motto naszej rodzinnej, domowej hodowli Spanish Water Dog Gem of Andalusia FCI.
✨Cud narodzin, macierzyństwo to magiczny czas dla każdej Mamy i Jej Bliskich. Radość i ból. Rodząca się więź pomiędzy matką a dzieckiem rozkwita w odpowiedzialną miłość. Czułość, troskliwość, dyspozycyjność, spokój i bezpieczeństwo, rozważne wsparcie to rola opiekuna matki i jej dzieci, w tym przypadku Hodowcy, któremu zależy, aby dzieci miały kochający dom - szczęśliwy i odpowiedzialny. Tylko takiego NOWEGO DOMU chcemy dla każdej z naszych pociech❣️
Poważnie zainteresowanych i świadomych potrzeb tej starej rasy wyjątkowych psów SERDECZNIE ZAPRASZAMY do poznania się.
Czekamy na Was bez pośpiechu. Ważne dla nas jest, aby Wasza decyzja była spokojnie przemyślana.
PIES to Wasz PRZYJACIEL, RADOŚĆ i SKARB na całe życie, nie prezent.

REMEMBER❣️
Having a dog is like a rainbow. Puppies are a JOY at one end of it. Old dogs are a GEM on the second" (Carolyn Alexander) this is the motto of our family-run, home-bred Spanish Water Dog Gem of Andalusia FCI Breeding.
✨The miracle of birth, motherhood is a magical time for every Mom and her loved ones. Joy and pain. The growing bond between mother and child blossoms into a responsible love. Tenderness, care, availability, calmness and security, prudent support is the role of a caretaker of the mother and her children, in this case the Breeder, who wants the children to have a loving happy and responsible family.
Only looking for SUCH home for each of our children❣️
Seriously interested and aware of the needs of this old breed of exceptional dogs
WE CORDIALLY INVITE to get to know each other. We look forward to seeing you without hurry. What’s important to us is, that your decision is considerate and responsible.
A DOG is your FRIEND, a JOY and a GEM for life - not a gift.

Location and contact detailsAdvert - Breeds

This website uses cookies and other similar technologies. The use of the website without changing the settings on
cookies means that they will be saved in the device memory. More information can be found in the Privacy Policy.