Look4dog.com
Sign in Add kennel

Huculska Dolina FCI

Ask about a puppy
phone: +48 50 [Show number]

Our litters and puppies

  • Hamiltonstövare (Hamilton Hound)
    Hamiltonstövare (Hamilton Hound)


Our breeds and dogs

  • Bavarian Mountain Scenthound
    Bavarian Mountain Scenthound
  • Hamiltonstövare (Hamilton Hound)
    Hamiltonstövare (Hamilton Hound)


Our kennel

Kennel Club
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) 
Year of establishment
2010
Breeder
Eugeniusz Klawikowski

Nasza hodowla powstała z zamiłowania do psów i koń huculskich. Ponieważ praca moja jest związana z lasem, psy stały się naturalnymi towarzyszami w niej. Z biegiem lat pasja przerodziła się w profesjonalną hodowlę. Wiele naszych szczenią zostało championami na wystawach ale też pracują w łowisku.Z biegiem lat zdobyte doświadczenie wciąż poszerzamy o szkolenia behawiorystyczne. Nasz psy są zdobywcami takich tytułów jak champion, Zwycięzca Klubu czy Zwycięzca Świata czy Europy , w osiągnięć mamy również puchary z czołowych lokat z konkursu tropowców. Zapraszamy na stronę hodowli www.huculskadolina.pl

Our breeding farm was created out of passion for Hutsul dogs and horses. Since my work is related to the forest, dogs have become my natural companions. Over the years, the passion turned into professional breeding. Many of our puppies have become champions at exhibitions, but they also work in the fishery. Over the years, we continue to expand our experience with behavioral training. Our dogs have won titles such as champion, club winner, world and European winner, and our achievements also include cups with top positions in tracker competitions. Please visit the breeding website www.huculskadolina.pl

Location and contact details

Achievements of the breeder

Year Place won Exhibition rank Place of exhibition
2021 1 World Brno


This website uses cookies and other similar technologies. The use of the website without changing the settings on
cookies means that they will be saved in the device memory. More information can be found in the Privacy Policy.