Look4dog.com

+Add kennel / Log in

Le Corne Royale FCI

Send a FREE message to the breeder phone: +48 79 [Show number]

Our kennel

Kennel Club
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) 
Year of establishment
2015
Breeder
Aleksandra Giz

W naszej hodowli najważniejsze są psy. Są to nasi przyjaciele, towarzysze łowów i członkowie rodziny.
Każdy miot, który przychodzi na świat w naszej hodowli jest dokładnie przemyślany. Przyszli rodzice szczeniąt to zawsze psy pracujące, z wybitnym eksterierem i przebadani są pod kątem dysplazji.

Suczka, która spodziewa się szczeniąt w naszej hodowli zawsze jest pod kontrolą najlepszych lekarzy weterynarii na Pomorzu.
Wszystkie psy w naszej hodowli karmione są wysokiej jakości karmą Szweckiej marki Husse.
Są również co pół roku poddawane badaniom kontrolnym w celu monitorowania ich stanu zdrowia w celu utrzymania jak najlepszej kondycji.

​Psy z naszej hodowli mieszkają w wielu krajach, gdzie intensywnie pracują, zabezpieczając polowania dewizowe i nie tylko, są wystawiane na wystawach zyskując najwyższe noty oraz przekazują geny dalszym pokoleniom.
Mamy stały kontakt z ich właścicielami, a każde przesłane przez nich zdjęcie czy film z udziałem ich podopiecznych sprawia, że jesteśmy dumni z tego co robimy...

Hodowla jest zarejestrowana w ZKwP o/Sopot i FCI.
Nie sprzedajemy szczeniąt bez rodowodu!
Zawsze służymy pomocą i odpowiadamy na każde Państwa pytanie.
Pomagamy w układaniu psów oraz w handlingu (wystawianiu) na wystawach.


In our kennel dogs are the most important. They are our friends, hunting companions and family members.
Each litter born in our kennel is carefully thought out. Future parents of puppies are always working dogs, with outstanding appearance and they are tested for dysplasia.

A female that expects puppies in our kennel is always under the control of the best veterinarians in in our region of Poland.
All dogs in our kennel are fed with high-quality food from the Swedish brand Husse.
They also undergo checkups every six months to monitor their health in order to keep them in the best possible condition.

Dogs from our kennel live in many countries, where they work intensively, securing foreign exchange hunting and not only, they are shown at dog shows gaining the highest marks and pass their genes to future generations.
We have constant contact with their owners and each photo or video sent by them with the participation of their pupils makes us proud of what we do...

​In kennel we want to build on some excellent exterier and working dogs and don't do it "puppy factories".
Kennel is registered in the Polish Kennel Club branch Sopot and the FCI.
We don't sell puppies without pedigree!
Always happy to help and answer all your questions.
We assist in training the dog and handling at dog shows.

Location and contact detailsThis website uses cookies and other similar technologies. The use of the website without changing the settings on
cookies means that they will be saved in the device memory. More information can be found inthe Privacy Policy.