Look4dog.com
Sign in Add kennel

Lubelski Tropiciel FCI

Ask about a puppy
phone: +48 69 [Show number]

Our litters and puppies

 • Jack Russell terrier
  Jack Russell terrier
 • Welsh Corgi Pembroke
  Welsh Corgi Pembroke


Our breeds and dogs

 • Welsh Corgi Pembroke
  Welsh Corgi Pembroke
 • Jack Russell terrier
  Jack Russell terrier
Advert - Breeder


Our kennel

Kennel Club
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) 
Year of establishment
2017
Breeder
Piotr Klempka

Psy mieszkają z nami odkąd pamiętam, a nawet dłużej co najmniej gdzieś od 40 lat. Początkowo w planach była tylko "suczka hodowlana", potem uznaliśmy, że warto zdobyć championat Polski, a potem może warto walczyć o tytuł interchampiona i tak walczymy do dziś, powiększając hodowlę . Teraz cała ich garstka jedzie na wystawy i walczy o największe laury. Wspólnie z nimi odkrywamy ten wyjątkowy i zaczarowany świat, inny wymiar, miejsce, w którym zapominasz o wszystkim i spędzasz czas tylko z czworonożnymi przyjaciółmi.
Tak wygląda NASZ ŚWIAT, zapraszam wszystkich do obejrzenia naszej hodowli, naszej dużej rodziny. Nasze dni są pełne Jack Russell Terriera i chcielibyśmy podzielić się z Wami tą pasją.
The dogs have lived with us since I can remember and even longer, to say the least, somewhere for 40 years. Initially, the plans were only for "breeding female", then we decided that it is worth winning the Polish championship, and then maybe it is worth fighting for the interchampion title and so we fight to this day, buying more puppies and increasing the breeding. Now a whole few go to the exhibitions and compete for the greatest laurels. We, together with them, explore this unique and enchanted world, another dimension, a place where you forget about everything and spend your time only with your four-legged friends.
This is how OUR WORLD looks like, I invite everyone to see our kennel, our big family. Our days are full of Jack Russell Terrier and we would like to share this passion with you.

Location and contact detailsThis website uses cookies and other similar technologies. The use of the website without changing the settings on
cookies means that they will be saved in the device memory. More information can be found in the Privacy Policy.