Look4dog.com

Lubelski Tropiciel FCI

Frag nach einem Welpen
Tel.: +48 69 [Nummer anzeigen]

Unsere Würfe und Welpen

 • Jack Russell Terrier
  Jack Russell Terrier
 • Welsh Corgi (Pembroke)
  Welsh Corgi (Pembroke)


Unsere Rassen und Hunde

 • Welsh Corgi (Pembroke)
  Welsh Corgi (Pembroke)
 • Jack Russell Terrier
  Jack Russell Terrier


Unsere Zucht

Kynologische Gesellschaft
FCI / ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) 
Erstellungsjahr
2017
Züchter
Piotr Klempka

Psy mieszkają z nami odkąd pamiętam, a nawet dłużej co najmniej gdzieś od 40 lat. Początkowo w planach była tylko "suczka hodowlana", potem uznaliśmy, że warto zdobyć championat Polski, a potem może warto walczyć o tytuł interchampiona i tak walczymy do dziś, powiększając hodowlę . Teraz cała ich garstka jedzie na wystawy i walczy o największe laury. Wspólnie z nimi odkrywamy ten wyjątkowy i zaczarowany świat, inny wymiar, miejsce, w którym zapominasz o wszystkim i spędzasz czas tylko z czworonożnymi przyjaciółmi.
Tak wygląda NASZ ŚWIAT, zapraszam wszystkich do obejrzenia naszej hodowli, naszej dużej rodziny. Nasze dni są pełne Jack Russell Terriera i chcielibyśmy podzielić się z Wami tą pasją.
The dogs have lived with us since I can remember and even longer, to say the least, somewhere for 40 years. Initially, the plans were only for "breeding female", then we decided that it is worth winning the Polish championship, and then maybe it is worth fighting for the interchampion title and so we fight to this day, buying more puppies and increasing the breeding. Now a whole few go to the exhibitions and compete for the greatest laurels. We, together with them, explore this unique and enchanted world, another dimension, a place where you forget about everything and spend your time only with your four-legged friends.
This is how OUR WORLD looks like, I invite everyone to see our kennel, our big family. Our days are full of Jack Russell Terrier and we would like to share this passion with you.

Ort und KontaktDiese Website verwendet Cookies und andere ähnliche Technologien. Ihre Nutzung ohne dabei die Einstellungen in Bezug auf Cookies zu ändern
bedeutet, dass sie auf dem Gerätespeicher gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzerklärung.