Look4dog.com

Wiele osób chce wiązać swoje życie zawodowe z tym, co kocha najbardziej. Zamiłowanie do psów rasowych to pasja, która może przerodzić się w liczne plany na przyszłość. Jednym z pomysłów łączących własny biznes z ulubionymi czworonogami, to założenie hodowli psów. Jest to świetna inicjatywa, jednak wymaga dopełnienia określonych formalności i wielu spraw organizacyjnych. Każdy zainteresowany taką pracą na pewno wielokrotnie zastanawiał się jak założyć hodowlę psów. Co jest wymagane i na co zwrócić szczególną uwagę zakładając taką formę działalności? Wyjaśniamy.

Wiedza na temat tego jak założyć hodowlę psów jest niezbędna, jeżeli ma się na celu przede wszystkim dobro zwierzaków. Właściciel hodowli musi wykazywać się nie tylko wielkim sercem względem szczeniaków i ich rodziców, ale także ogromną wiedzą, tak aby odpowiednio zadbać o rozwój piesków. Hodowli należy zagwarantować również odpowiednie warunki i wystarczającą przestrzeń. Decydując się na taką działalność, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest ona wymagająca, ale za to bardzo satysfakcjonująca.

Nowofundland - hodowleNowofundland - hodowle

Zakładanie hodowli psów rasowych — odrobina wstępnej teorii

Obecnie w Polsce hodowle psów rasowych można prowadzić pod skrzydłami Związku Kynologicznego w Polsce. To właśnie z tą organizacją należy się związać jako członek ZKwP, aby założyć swoją hodowlę. ZKwP został powołany w 1938 r. i jest organizacją, która zrzesza hodowców i miłośników psów. Jako jedyna organizacja w Polsce działa we współpracy z Międzynarodową Federacją Kynologiczną i pozwala na prowadzenia hodowli FCI. FCI jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych całego świata, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie działają American Kennel Club i Kennel Club in the United Kingdom, które współpracują z FCI. Organizacja zajmuje się m.in. kodyfikacją wzorców FCI, czyli dokładnymi opisami cech wybranej rasy, patronowaniem międzynarodowych wystaw i innych przedsięwzięć z udziałem psów rasowych, a także prowadzenie wykazów hodowli czworonogów z rodowodem.

Pudel miniaturowy - hodowlaPudel miniaturowy - hodowla

Hodowla psów rasowych — podstawowe zasady

Wdrażając się w informację na temat tego, jak założyć hodowlę psów, najpierw najlepiej poznać podstawowe zasady i podporządkować się do nich. Według Regulaminu Hodowli Psów Rasowych stworzonego przez ZKwP, hodowle powinny skupiać swoje działania na doskonaleniu poszczególnych ras pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. Każdy członek ZKwP jest zobowiązany wobec psów do otoczenia ich opieką, zapewnienia im higienicznych warunków utrzymania i należytej pielęgnacji, właściwego żywienia oraz szczepień ochronnych.

Seter szkocki Gordon - hodowlaSeter szkocki Gordon - hodowla

Zasady handlu zwierzętami są uregulowane w ustawie o ochronie zwierząt, dlatego konieczne jest podporządkowanie się prawu. Ustawa z 2012 r. stanowi, iż zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obrotu na targowiskach, targach i giełdach, oraz we wszelkich punktach, które nie są miejscem ich chowu czy hodowli. Ponadto psy i koty nie mogą być rozmnażane w celach handlowych. Jest to równoznaczne z tym, że zwierzęta domowe przeznaczone na sprzedaż muszą posiadać rodowód i pochodzić z legalnej hodowli. Zwierzęta domowe niepochodzące z zarejestrowanej hodowli mogą być rozmnażane, jednak zakazana jest ich sprzedaż. Mogą one zostać oddane w ręce nowego właściciela, nie będąc przedmiotem sprzedaży.

Jak wybrać odpowiednią rasę do zakładanej hodowli psów?

Nie tylko to jak założyć hodowlę psów może stwarzać problemy. Wybór odpowiedniej rasy również może okazać się problematyczny. Rasę psa najlepiej wybrać na podstawie własnego doświadczenia lub tak, aby charakterem i wymaganiami pasowała do usposobienia rodziny. Wyszukać można spośród 350 ras psów wyróżnionych przez FCI. Rasy różnią się wyglądem, upodobaniami, potrzebami pielęgnacyjnymi, żywieniowymi czy ruchowymi. Zapoznanie się z charakterystyką preferowanej rasy to podstawa do odpowiedniej opieki nad pieskami. Informacji można szukać w różnych źródłach — doświadczeniach tak własnych jak i innych, literaturze, czy na wystawach psów rasowych. Decyzja powinna być bardzo przemyślana oraz ostrożna, ponieważ np. hodowla owczarków niemieckich może okazać się dość trudna, gdyż te psy szybko się nudzą, oczekują stale nowych atrakcji oraz uwagi opiekuna. Ważne, aby przed wybraniem rasy ustalić, czy jest się w stanie zapewnić warunki, czas, atencję oraz niezbędne środki finansowe do utrzymania czworonogów. Podejmując decyzję lepiej nie kierować się popularnością rasy.

Maltańczyk - hodowlaMaltańczyk - hodowla

Hodowla psów - jakie warunki powinna spełniać?

Jednym z etapów zakładania hodowli psów, jest zapewnienie opieki i wygospodarowanie przestrzeni dla suki hodowlanej oraz narodzonych szczeniąt, w czasie ciąży, zaraz po narodzinach oraz w pierwszych tygodniach życia miotu. Do opieki nad pupilami zobowiązany jest sam hodowca i jego najbliżsi. Właściciel hodowli jest zobligowany do zapewnienia stałej opieki lekarza weterynarii i ewentualnego zastępstwa opiekunów w czasie ich nieobecności. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej przestrzeni pieskom. Dlatego małe mieszkanie nie jest najlepszym miejscem do prowadzenia takiej działalności, gdyż zarówno domownicy, jak i pieski nie będą czuć się komfortowo. Warto pamiętać, że hodowla psów to miejsce, gdzie odbywają się porody, a następnie szczenięta spędzają pierwsze dni swojego życia – dlatego odpowiedni metraż jest niezbędny. Suka powinna mieć również zapewnione miejsce do izolacji i odpoczynku, zarówno po porodzie jak i wtedy, gdy będzie przytłoczona opieką nad wymagającymi szczeniętami.

Mopsik - hodowla1Mops - hodowla

Chcesz założyć hodowlę psów? O tym również musisz pamiętać

Niektóre rasy psów objęte są dodatkowymi wymogami hodowlanymi, które określa Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce. Wśród wymogów są m.in. badania w kierunku dysplazji, czyli genetyczne schorzenie, które polega na patologicznym rozwoju struktur stawowych. Dodatkowymi wymogami objęta jest np. hodowla owczarków niemieckich krótkowłosychhodowla owczarków niemieckich długowłosych, która należy do grupy I FCI. Psy tej rasy muszą posiadać wynik badania na dysplazję A i B, przegląd hodowlany z testami psychicznymi, wyszkolenie minimum IGP1 — dla psów, natomiast wyszkolenie minimum BH — dla suk. Spośród ras grupy II FCI dodatkowe wymogi nakładane są m.in. na hodowlę berneńskiego psa pasterskiego. Są to wyniki badania na dysplazję A, B, oraz testy psychiczne. W wypadku wszystkich ras grupy VII FCI wymaga się wyniku badania na dysplazję A, B i C. W czasie zgłębiania wiedzy na temat tego jak założyć hodowlę psów warto zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi wymogami hodowlanymi poszczególnych ras, aby uniknąć zbędnego zaskoczenia.

Labrador - hodowlaLabrador - hodowla

Jak wybrać sukę hodowlaną i reproduktora do zakładanej hodowli psów?

Kwalifikację hodowlaną psa i suki stanowi wpis na karcie sztywnej i w rodowodzie: reproduktor/suka hodowlana. Poświadcza go data wpisu oraz imienna pieczęć osoby, która posiada do tego uprawnienia. Zakładając własną hodowlę psów, pierwszego osobnika należy nabyć z hodowli FCI. Rodzice powinni gwarantować swojemu potomstwu jak najlepsze geny, co jest podstawą dla przyszłego nabywcy szczeniąt.

Suka hodowlana musi posiadać rodowód ZKwP/FCI oraz wpis w Polskiej Księdze Rodowodowej. Wybrana suczka powinna mieć poświadczoną genetykę, na podstawie rodowodów przodków. Suka musi liczyć co najmniej 18 miesięcy, w przypadku niektórych ras psów wielkogłowych lub miniaturowych — 12 miesięcy, aby zostać dopuszczona do rozrodu. Po ukończeniu 15 miesiąca życia suczka powinna uzyskać w dowolnej klasie trzy oceny bardzo dobre lub wyższe, od co najmniej trzech sędziów wystawowych, z tego jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. Suka hodowlana traci swoje uprawnienia wraz z upływem roku, w którym kończy 8 lat.

Berneński pies pasterski - hodowla1Berneński pies pasterski - hodowla

Czystą krew i otrzymanie rodowodu dla szczeniąt warunkuje również pies reproduktor. Wpisu do Polskiej Księgi Rodowodowej oraz figurowania w rejestrze Związku Kynologicznego wymaga się tak samo od samca. Reproduktor przed pierwszym kryciem musi ukończyć 15 miesięcy. Samiec także winien mieć doświadczenie wystawowe — trzy oceny doskonałe w dowolnej klasie od co najmniej trzech sędziów, jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. Pies reproduktor nie ma górnej granicy wieku hodowlanego ani ograniczonej ilości kryć. Samiec może pochodzić z hodowli własnej lub innej, co generuje koszty pokrycia suki hodowlanej.

Jak założyć hodowlę psów? Niezbędne formalności krok po kroku

Krok pierwszy — członkostwo w ZKwP

Proces zakładania hodowli psów rasowych rozpoczyna się od wstąpienia do ZKwP. Można tego dokonać w biurze wybranego oddziału. Do złożenia wniosku konieczne jest ukończenie 18 roku życia i legitymowanie się dowodem osobistym. W przypadku rejestracji psa potrzebna jest też metryka urodzenia zwierzęcia. Członkostwo jest udzielane nie tylko posiadaczom psów, ale także miłośnikom kynologii – wystarczy złożyć wniosek i dokonać odpowiednich opłat. Deklarację członkowską znaleźć można na stronach ZKwP lub otrzymać bezpośrednio w biurze. Składka członkowska aktualnie wynosi 70 zł, dodatkowo wpisowe 50 zł i koszty rejestracji psa 30 zł. Po wypełnieniu deklaracji oraz uiszczeniu opłat otrzymuje się legitymację członkowską. Opłacanie corocznych składek jest konieczne do utrzymania statusu członka ZKwP i korzystania z uprawnień, przede wszystkim prowadzenia hodowli, ale także do korzystania z darmowych szkoleń. Członek jest zobowiązany do prowadzenia hodowli według regulaminu ZKwP.

York - hodowlaYork - hodowla

Krok drugi — przydomek hodowlany

Sposób, w jaki zakłada się hodowlę psów, wymaga nazwania hodowli, czyli nadania przydomka hodowlanego. Stanowi on nazwę, pod którą bez względu na rasę, będą rejestrowane wszystkie narodzone szczenięta, dla których stanie się on gwarantem otrzymania metryki. Przydomek hodowlany musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Główny ZKwP – zgłasza się go w biurze wybranego oddziału poprzez formularz „Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego”. Nazwa musi zostać zarejestrowana w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI, wtedy staje się hodowlą FCI i jest w pełni wiarygodna. Warunkiem nadania nazwy jest jej unikatowość, dlatego musi być zupełnie inna niż wszystkie przydomki aktualnie widniejące w bazie ZKwP lub w bazie FCI. Bez oficjalnej rejestracji za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP niemożliwe jest wydanie metryk narodzonym szczeniętom.

Pisownię przydomka określają pewne normy FCI. Wybrana nazwa jest weryfikowana przez Zarząd Główny, a potem trafia do FCI, gdzie następuje jej akceptacja. Nazwa hodowli, która zostanie zarejestrowana, otrzymuje „Certyfikat przydomka hodowlanego”. Stworzenie unikatowego przydomka bywa problematyczne, dlatego zalecane jest zweryfikowanie własnych propozycji w bazach ZKwP i FCI. Cała procedura rejestracji przydomka hodowlanego może potrwać 2-3 miesiące, wszystko zależy od czasu, jaki FCI zajmie zatwierdzenie wniosku. Rejestracja przydomka w ZKwP i FCI kosztuje 120 zł, natomiast w samym FCI — 60 zł.

Dog niemiecki - hodowla1Dog niemiecki - hodowla

Trzeci krok — rejestracja hodowli w urzędzie skarbowym

Rejestracja hodowli psów rasowych przebiega dwutorowo: poprzez ZKwP oraz w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie do popularnej “skarbówki” faktu posiadania co najmniej jednego reproduktora lub suki hodowlanej musi nastąpić w terminie do 7 dni od nabycia zwierzęcia. Hodowla psów rasowych jest opodatkowana, to znaczy, że każdy właściciel hodowli lub co najmniej jednego psa mającego uprawnienia hodowlane, jest zobowiązany do odprowadzania podatku do urzędu skarbowego. Hodowla może zostać zarejestrowana jako działalność gospodarcza lub zgłoszona w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej.
W przypadku działalności gospodarczej podatek wylicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej. Ta metoda jest stosowana w prowadzeniu dużych hodowli, które stanowią główne źródło dochodu dla właściciela.

Bulterier - hodowla1Bulterier - hodowla

Hodowlę można dopisać do wcześniej zarejestrowanej działalności gospodarczej i prowadzić dla nich wspólną księgę podatkową. Dochód wyliczany jest na podstawie faktur kosztów hodowli. W koszty wlicza się wszystko, co z hodowlą związane — karmy, leczenie czy koszty krycia suki hodowlanej. Natomiast przychody stanowi sprzedaż szczeniąt, na które należy wystawić fakturę lub paragon fiskalny. Ta metoda jest bardzo skomplikowana i rzadko stosowana.

Hodowla zgłoszona w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej opodatkowana jest przez formę zryczałtowaną, na podstawie norm szacunkowych w przeliczeniu na ilość psów. Hodowca zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-6 oraz NIP-7. Metoda ta jest najłatwiejsza i najtańsza. Z zaliczek na podatek zwolnione są hodowle, z których dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Na podstawie złożonych dokumentów organ podatkowy wylicza zaliczkę na podatek dochodowy z „Tabeli Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego”. Hodowca dostaje od urzędu skarbowego decyzję w formie PIT-7. Opodatkowanie jest przemnożeniem szacowanego dochodu za „jedną sztukę stada podstawowego” przez ilość posiadanych osobników z uprawnieniami hodowlanymi. W 2022 r. szacunkowa kwota jednostkowa dochodu wynosi 49,69 zł. Zobowiązanie wynosi od 18% do 32% kwoty dochodu, co daje około 9-15 zł rocznie w przeliczeniu na jednego osobnika.

Golden retriever - hodowla1Golden retriever - hodowla

Chcesz założyć hodowlę psów? Musisz liczyć się z wieloma obowiązkami​​​​

​​​Założenie hodowli psów rasowych zobowiązuje hodowcę do spełniania pewnych obowiązków, które sprowadzają się głównie do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pieskom. Rozmnażane w hodowli mogą być jedynie osobniki w pełni zdrowe i zdolne do odchowania szczeniąt oraz takie, które posiadają zgodne z Regulaminem Hodowlanym prawo do reprodukcji. Suka hodowlana powinna urodzić jeden miot w roku kalendarzowym i być chroniona przed przypadkowym kryciem. Właściciel suki hodowlanej musi dopilnować wszelkich formalności związanych z kryciem m.in. warunki rozliczenia należności za krycie, czy odbiór podpisanej karty krycia. Po upływie około 2 miesięcy od zapłodnienia szczeniaki przychodzą na świat. Najlepiej gdy rodowodowe imiona całego miotu zaczynają się od tej samej litery alfabetu. Szczenięta powinny zostać poddane znakowaniu mikroczipem, które poświadcza lekarz weterynarii na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt”. Dodatkowo szczenięta mogą zostać oznakowane tatuażem. Numery czipów i tatuaży muszą zostać wpisane w metryki i zarejestrowane w ZKwP. Hodowca ma obowiązek udostępnić miot do przeglądu weterynarzowi oraz kierownikowi oddziałowej komisji hodowlanej. Warunkiem wydania metryk dla szczeniąt jest dostarczenie przez hodowcę do biura oddziału karty krycia, karty miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania. Pieski mogą zmienić właściciela dopiero po ukończeniu 8 tygodni, a hodowca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji danych nabywców szczeniąt.

Wyżeł weimarski, seter irlandzki - hodowlaWyżeł weimarski, seter irlandzki - hodowla

Jaki stosunek powinien mieć hodowca wobec hodowli FCI?

Zakładając własną hodowlę psów rasowych, należy pamiętać o nadrzędnej idei tego przedsięwzięcia. Hodowla zwierząt nie zawsze jest ukierunkowana na stworzenie dochodowego biznesu. Przede wszystkim ma na celu dbanie o prawidłowy rozwój wybranych ras psów. Podejście czysto ekonomiczne do owej pracy może rodzić patologie i pseudohodowle, co sprawia, że branża traci na swojej wiarygodności oraz opinii. 
Hodowla FCI powinna być pewnego rodzaju hobby realizowanym z pełnym oddaniem i miłością, tak aby dbać o zdrowie i bezpieczeństwo piesków. Hodowca powinien ciągle się uczyć i specjalizować w swoim fachu, aby każdy miot piesków mógł otoczyć jeszcze lepszą opieką. Decydując się na założenie hodowli psów, trzeba pamiętać, że to specyficzna działalność, która bywa ciężka i pochłania dużo czasu. Również przyszli nabywcy uwzględniają warunki w hodowli przed wyborem rasowego szczeniaka, dlatego warto robić wszystko zgodnie z etyką i przepisami, aby psiaki jak najszybciej znalazły nowy i kochający dom.
Pies chowany w pseudohodowli, która nie przestrzega pewnych norm, może nieść szereg przykrych konsekwencji dla nas, jak i dla naszych pupili. Dlatego warto pamiętać o dokładnym sprawdzeniu hodowli, przed adopcją/kupnem psa, by mieć pewność, że nowy członek naszej rodziny od swoich pierwszych dni był wychowywany w dobrych, domowych warunkach.

 

 

 

Ta strona używa plików cookie i innych podobnych technologii. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.