Look4dog.com

Strefa Wiedzy Look4dog.com to wyjątkowe miejsce, w którym zgromadziliśmy wszystkie najważniejsze informacje o psach rasowych, szczeniakach rasowych, hodowlach psów rasowych. Dowiesz się tutaj, na co zwrócić uwagę kupując psa rasowego, jak założyć hodowlę, znajdziesz wskazówki dotyczące wychowania psów rasy Jack Russel Terier oraz czym się różni metryka urodzenia psa od rodowodu. I wiele, wiele innych sprawdzonych informacji. Look4dog | Find a Friend!

 • Ile obecnie kosztuje rejestracja hodowli w Związku Kynologicznym w Polsce?

Związek Kynologiczny w Polsce - ZKwP jest największą organizacją kynologiczną w naszym kraju, do której należą milośnicy psów rasowychhodowcy psów rasowych. Został on utworzony w 1938 roku i swoją siedzibę ma w Warszawie. ZKwP jako jedyny związek w Polsce należy od 1957 roku do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Fédération Cynologique Internationale). Rodowody jakie wydawane są przez Związek Kynologiczny w Polsce uznawane są na całym świecie, dzięki czemu każda osoba, która ma psa z hodowli zarejestrowanej w ZKwP, będzie mogła brać z nim udział w wystawach psów rasowych, jakie organizowane są pod patronatem FCI w każdym kraju. Do Związku Kynologicznego w Polsce może przystąpić każdy. W tym celu należy wybrać się do najbliższego oddziału ZKwP w swojej okolicy.

Na początku należy wypełnić deklarację członkowską i uiścić opłaty w wysokości:

 • roczna składka członkowska: 70 zł
 • wpisowe: 50 zł 
 • zarejestrowanie psa: 30 zł
 • wyrobienie rodowodu krajowego: 60 zł

Wniosek - przydomek hodowlanyWniosek - przydomek hodowlany

Kiedy już zostaniemy członkami Związku Kynologicznego w Polsce, możemy ubiegać się o nadanie przydomka hodowlanego, czyli nazwy naszej hodowli. W tym celu, należy złożyć wniosek również w swoim oddziale i uiścić opłatę. Rejestracja przydomka hodowlanego w bazie ZKwP i FCI to koszt 120 zł. Na takim wniosku podajemy pięć propozycji nazw naszej hodowli, zaczynając od tej na której najbardziej nam zależy. Podając pięć propozycji istnieje większa szansa na zaakceptowanie przyszłej nazwy naszej hodowli. Pamiętajmy, że przydomek hodowlany piszemy małymi literami, a każdy człon zaczynamy dużą literą. I jeszcze jedna ważna rzecz, FCI nie uznaje polskich znaków, czyli Ś, Ź, Ż, Ł będzie występować jako S, Z, L. Wypełniony wniosek z naszego oddziału wysyłany jest do biura Zarządu Głównego ZKwP gdzie przechodzi wstępną weryfikację, następnie wysyłany jest do FCI. Kiedy FCI zaakceptuje nasz przydomek hodowlany, zostanie on zarejestrowany z Związku Kynologicznym w Polsce. Na potwierdzenie tego, otrzymamy “Certyfikat przydomka hodowlanego”
Na rozpatrzenie wniosku czekamy około dwa-trzy miesiące.

Certyfikat - przydomek hodowlanyCertyfikat - przydomek hodowlany 

W jaki sposób moja suczka może uzyskać kwalifikacje do hodowli?

Samo nabycie suczki z hodowli należącej do Związku Kynologicznego w Polsce nie oznacza, że zostanie ona suką hodowlaną. Przede wszystkim musi ona spełnić kilka warunków, aby mogła zostać zakwalifikowana do hodowli. Należy pamiętać, że celem hodowli jest dążenie do doskonalenia poszczególnych ras psów. Zarówno pod względem wyglądu i cech fizycznych, jak również ich psychiki i użytkowości danej rasy. Aby suczka otrzymała prawa hodowlane, musi spełnić kilka wymogów:

 • suczka musi pochodzić z hodowli psów rasowych, która jest członkiem FCI. W naszym kraju jest to Związek Kynologiczny w Polsce ZKwP, który należy do Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej FCI
 • powinna mieć ukończone 18 miesięcy
 • musi być zarejestrowana w ZKwP i powinna otrzymać rodowód
 • kiedy ukończy 15 miesięcy na wystawach psów rasowych organizowanych przez ZKwP pod patronatem FCI w dowolnej klasie, musi otrzymać od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny bardzo dobre. Chodzi tu np. o oceny z wystawy krajowej, klubowej, czy specjalistycznej. Należy pamiętać, że min.  jedna z tych bardzo dobrych ocen musi pochodzić z wystawy międzynarodowej
 • w przypadku suczek ras miniaturowych lub wielkogłowych, do których zaliczamy między innymi buldoga angielskiego, buldoga francuskiego, boston teriera, mopsa, pekińczyka, chihuahua, dopuszcza się do pierwszego rozrodu suczkę, która ukończy 12-ty miesięc życia. Musi ona także uzyskać oceny bardzo dobre z klasy młodzieży od minimum dwóch sędziów z wystawy krajowej, klubowej, specjalistycznej, w tym jedną ocenę bardzo dobrą z wystawy międzynarodowej
 • dodatkowo niektóre rasy psów muszą zaliczyć testy psychiczne, muszą przejść przegląd kwalifikacyjny oraz posiadać badania w kierunku dysplazji 
 • właściciel suczki musi zostać członkiem ZKwP i powinien mieć opłaconą roczną składkę członkowską

Owczarek niemieckiOwczarek niemiecki 

Kiedy nasza suczka spełniła określone warunki regulaminu hodowlanego, zostanie to potwierdzone przez wpis do jej rodowodu. Uprawnienia te, nadaje kierownik sekcji lub przewodniczący oddziałowej komisji hodowlanej Związku Kynologicznego w Polsce.

Zamierzam sprzedać swoje szczenięta obcokrajowcom. Czy zobowiązany jestem do wyrobienia rodowodu eksportowego?

Rodowód jest dokumentem, który potwierdza przynależność danego psa do danej rasy. Jest również potwierdzeniem pochodzenia szczeniaka lub dorosłego psa i znajdują się w nim informacje dotyczące przodków oraz ich osiągnięć, badań czy wyszkolenia. Wyrobienie rodowodu nie jest obowiązkowe. Natomiast każdy hodowca, który należy do Związku Kynologicznego w Polsce czy też innej organizacji należącej do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI na terenie całego świata, sprzedając swoje szczeniaki za granicę ma obowiązek wyrobić dla nich rodowód eksportowy. Dokument ten jest wymagany do zarejestrowania psa w danym kraju, do którego został sprzedany. Rodowód eksportowy jest nostryfikowany i poświadcza, że pies został wyrejestrowany z ksiąg rodowodowych kraju, z którego został sprzedany.

Czym się różni metryka urodzenia psa od rodowodu. Proszę konkretne informacje.

Metryka psa rasowego to nic innego jak nasz akt urodzenia. Są w niej wpisane najważniejsze informacje jakie dotyczą danego szczeniaka z hodowli psów rasowych ZKwP/FCI. Każdy szczeniak, który urodził się w hodowli psów rasowych należącej do Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), niezależnie czy był pierwszy czy ostatni w miocie, otrzymuje metrykę. Metryka zawiera  między innymi:

 • nazwę hodowli
 • imiona rodziców szczeniaka
 • datę urodzenia szczeniaka
 • jego imię
 • rasę
 • płeć
 • umaszczenie
 • pieczątkę oddziału, w jakim zarejestrowana jest hodowla
 • numer metryki
 • numer księgi miotu
 • dane hodowcy
 • numer rejestracji przydomka hodowlanego
 • badania rodziców - jeżeli jest to rasa która tego wymaga
 • numer czipu lub tatuażu

Metryka - psa rasowegoMetryka - pies rasowy

Należy pamiętać, że tylko metryki ZKwP są honorowane przez Międzynarodową Federację Kynologiczną FCI. I na jej podstawie, zgłaszając się z nią do swojego najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, możesz wyrobić rodowód dla swojego psa.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy na podstawie metryki jest możliwość wyrobienia psu rodowodu. A co to jest ten rodowód? Rodowód to kolejny ważny dokument naszego psa. Nie zawsze musimy go wyrabiać. Rodowód jest tak naprawdę nam potrzebny, gdy chcemy ze swym psem brać udział w wystawach psów rasowych organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) pod patronatem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI i założyć hodowlę lub mieć tylko samego reproduktora. 

Rodowód potwierdza przynależność naszego psa do danej rasy i zawiera opis kilku pokoleń jego przodków (rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków). Dzięki czemu wiemy, że w żyłach naszego psa płynie czysta krew jego rasy. Znajduje się w nim ogromna wiedza dotycząca przodków naszego szczeniaka z hodowli ZKwP/FCI. Rodowód to gwarancja pochodzenia psa, że z małego szczeniaka wyrośnie ten wymarzony rasowy pies, zgodny ze wzorcem FCI.

Rodowód - pies rasowy

Rodowód - pies rasowy

Polska księga rodowodowa - PKRPolska Księga Rodowodowa - PKR

Jakie informacje znajdziemy w rodowodzie:

 • numer rodowodu
 • pieczątkę Związku Kynologicznego w Polsce
 • dane szczeniaka, jakie są w jego metryce
 • informacje dotyczące poszczególnych pokoleń (do 4 pokolenia wstecz)
 • dane właściciela szczeniaka

Możemy się również spotkać z rodowodem eksportowym. Rodowód eksportowy jest to dokument, jaki otrzymujemy od hodowcy kupując psa z zagranicznej hodowli, która należy do FCI czyli Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. Jest on nam potrzebny, aby na jego podstawie wyrobić rodowód w Polsce. Z takim rodowodem należy udać się do swojego oddziału ZKwP - wówczas zostanie on wpisany do Polskiej Księgi rodowodowej i zostanie mu nadany polski numer.

Co zawiera metryka psa?

Metryka psa rasowego to nic innego jak nasz akt urodzenia. Są w niej wpisane najważniejsze informacje jakie dotyczą danego szczeniaka. Każdy szczeniak, który urodził się w hodowli psów rasowych należącej do Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), niezależnie czy był pierwszy czy ostatni w miocie, otrzymuje metrykę.  Metryka zawiera między innymi:

 • nazwę hodowli
 • imiona rodziców szczeniaka
 • datę urodzenia szczeniaka
 • imię szczeniaka
 • nazwę rasy psa, do jakiej należy
 • płeć
 • umaszczenie
 • pieczątkę oddziału w jakim zarejestrowana jest hodowla
 • numer metryki
 • numer księgi miotu
 • dane hodowcy
 • numer rejestracji przydomka hodowlanego
 • badania rodziców - jeżeli jest to rasa która tego wymaga
 • numer czipu lub tatuażu

Hodowla - metrykaHodowla - metryka

Należy pamiętać, że tylko metryki ZKwP są honorowane przez Międzynarodową Federację Kynologiczna FCI. I na jej podstawie, zgłaszając się z nią do swojego najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, możesz wyrobić rodowód dla swojego psa. Na podstawie metryki, osoby, które chcą brać udział w wystawach psów rasowych organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce ze swymi psami mogą wyrobić rodowód.

Czy mogę uzyskać porady dotyczące wyrobienia rodowodu u mojego psa?

Kupując psa z hodowli należącej do Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), który jako jedyny w naszym kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, otrzymujemy od hodowcy metrykę urodzenia danego szczeniaka. Na tej metryce wpisane są dane dotyczące hodowli z jakiej nabyliśmy psa, imiona rodziców szczeniaka, jego imię, data urodzenia, płeć. Z takim dokumentem należy udać się do najbliższego oddziału ZKwP w swoim mieście i złożyć wniosek o wyrobienie rodowodu. Koszt wyrobienia rodowodu:

 • rodowód krajowy: 60 zł
 • nostyfikacja rodowodu: 60 zł
 • rodowód eksportowy: 120 zł
 • rodowód krajowy ekspresowy: 300 zł

Rodowód - pies rasowyRodowód ZKwP - pies rasowy, hodowla ZKwP

Aby otrzymać rodowód swojego psa, należy wcześniej zapisać się jako członek do Związku Kynologicznego w Polsce i opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 70 zł oraz wpisowe w kwocie 50 zł.

Jeśli jest taka możliwość, poproszę o zamieszczenie na stronie internetowej artykułów zawierających wskazówki dotyczące zakładania hodowli. Jak się przygotować, jakie są koszty początkowe?

Mieć własną hodowlę, to marzenie wielu miłośników psów rasowych. Na początku tej drogi, musimy się zastanowić czy damy radę sprostać temu wyzwaniu. Wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Hodowla psów rasowych to powołanie na świat nowego życia, a to duża odpowiedzialność. Przed założeniem hodowli musimy przede wszystkim poznać dokładnie rasę, którą kochamy, jej wady i zalety, a także jakie w danej rasie występują problemy zdrowotne. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą wam w dążeniu do założenia własnej hodowli.

Na początku należy kupić odpowiedniego szczeniaka danej rasy - suczkę z hodowli należącej do Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), który jako jedyny w naszym kraju należy do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Przed zakupem szczeniaka warto porozmawiać z hodowcą, od którego nabywa się psa i poinformować go, że chcemy założyć hodowlę. Wówczas hodowca powinien z całego miotu wybrać takiego szczeniaka, który wyróżnia się najbardziej spośród całego rodzeństwa pod względem anatomicznym i rokuje wystawowo. Kupno szczeniaka to będzie pierwszy koszt jaki poniesiemy. Ceny szczeniaków w zależności od rasy są bardzo różne i wahają się od 2 500 do nawet 10 000 zł. Oprócz kosztów zakupu upragnionego szczeniaka, czekają nas wydatki związane z opieką weterynaryjną: szczepienia, odrobaczenia, preparaty na pchły, kleszcze, odpowiednia karma dostosowana do wieku psa, smycze, legowisko itd.

Shar Pei - szczeniakiShar Pei  - szczeniaki. Hodowla Mi Pura Belleza FCI

 

Kiedy już wybraliśmy odbowiedniego szczeniaka z miotu udajemy się wraz z jego metryką urodzenia, jaką otrzymamy od hodowcy do oddziału ZKwP w swoim mieście. Należy się zapisać jako członek związku i wyrobić rodowód. Koszty z tym związane przedstawiają się następująco:

 • roczna składka członkowska: 70 zł
 • wpisowe: 50 zł
 • rejestracja psa: 30 zł
 • wyrobienie rodowodu krajowego: 60 zł

Kolejnym ważnym krokiem ku własnej hodowli jest uczestnictwo w wystawach, co również wiąże się z kosztami. Zgłoszenie psa na wystawę do koszt rzędu 60 zł  - 150 zł w zależności od rangi wystawy oraz klasy, w jakiej będzie pokazywany pies. Nie należy również zapominać o tym, że psa w zależności od rasy należy także odpowiednio przygotować. Są rasy, które wymagają wizyt w salonie groomerskim, a to nie są małe koszty. Dodatkowo należy nabyć odpowiednią smycz - tzw. ringówkę i obrożę, na których prezentuje się psa w ringu. Dla przyszłego hodowcy pokazanie swojego psa w ringu jest bardzo ważne, ponieważ wówczas może otrzymać uprawnienia hodowlane. Nie jest to łatwe, gdyż w ringu w jednej rasie może występować np. 10 psów, a sędzia musi wybrać tego najlepszego pod względem budowy anatomicznej, wyglądu, sposobu poruszania się w ringu jak i zachowania.

Wystawa - pies rasowy, hodowlaWystawa - pies rasowy, hodowla

Hodowla - pies rasowyWystawa - hodowla, pies rasowy

Suczka otrzymuje uprawnienia hodowlane, kiedy od przynajmniej dwóch sędziów otrzyma trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej. Natomiast pies - samiec uprawnienia hodowlane otrzyma, jeżeli od co najmniej dwóch sędziów otrzyma trzy oceny minimum doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej. Należy pamiętać, że pies, który zwycięży nie otrzymuje nagrody pieniężnej.

Jeżeli nasz pies otrzyma prawa hodowlane i spełni wszystkie wymagania, wówczas należ złożyć do Związku Kynologicznego w Polsce wniosek o nadanie przydomku hodowlanego, czyli po prostu nazwę swojej hodowli. Koszt takiej rejestracji z wpisaniem nazwy do bazy ZKwP i FCI wynosi 120 zł. Przydomek hodowlany zarejestrowany w ZKwP/FCI jest jedyny w swoim rodzaju w skali całego świata - żadna inna hodowla, należąca do tej organizacji, nie może posługiwać się identycznym lub zbliżonym przydomkiem. Rejestracja przydomka hodowlanego jest niezbędna do tego, aby szczenięta, które przyjdą na świat w hodowli otrzymały w przyszłości swoją metrykę.

Certyfikat - przydomek hodowlanyCertyfikat - przydomek hodowlany

Pamiętajcie, że hodowla wymaga od Was poświęcenia znacznej ilości czasu, dużej wiedzy, dotyczącej rozrodu, przebiegu ciąży i problemów jakie mogą być z nią związane. Dlatego nie podejmujcie decyzji o założeniu hodowli zbyt pochopnie.

Jakie pytania należy zadać hodowcy w trakcie pierwszej rozmowy z nim? Na co zwracać szczególną uwagę?

Wybranie odpowiedniej hodowli nie jest wcale takie łatwe i trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Należy pamiętać, że pies rasowy musi spełniać wymagania, jakie zapisane są we wzorcu danej rasy, a szczeniak, który zostanie przez nas zakupiony powinien otrzymać metrykę urodzenia. Dlatego też warto, aby wybrać szczeniaka z hodowli, która należy do Związku Kynologicznego w Polsce, który jako jedyny w naszym kraju należy do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI.

Seter angielski - szczeniakiSeter angielski - szczeniaki. Hodowla Shadow Dog FCI

Kiedy już hodowla ZKwP/FCI Waszej wymarzonej rasy psa została wybrana, należy przygotować się do rozmowy z hodowcą i umówić się z nim na spotkanie w hodowli. To ważne zarówno dla Ciebie jak i dla hodowcy.

O co więc zapytać hodowcę, aby dowiedzieć się jak najwięcej? O wszystko, co Was ciekawi i martwi, a więc:

 • co przyczyniło się do tego, że to właśnie ta rasa została wybrana do hodowli?
 • jakie są psy tej rasy? (choć decydując się na daną rasę, powinniście wiedzieć choć troszkę na jej temat)
 • czy rodzice byli badani pod kątem wykluczenia chorób, jakie występują w wybranej przez Was rasie i czy jest możliwość wglądu do dokumentów?
 • dlaczego akurat te psy z hodowli zostały wybrane, aby zostały rodzicami? Czym się charakteryzują ?
 • czy rodzice szczeniąt mają uprawnienia hodowlane, bowiem nie każdy pies, który jest w ZKwP może zostać rodzicem?

Hodowla - shih tzu

Hodowla - Shih Tzu. Hodowla Arssuntia FCI

 • czy jest możliwość wglądu do dokumentu potwierdzającego rejestrację hodowli w Związku Kynologicznym w Polsce ZKwP oraz zobaczenia rodowodów psów?
 • czy rodzice szczeniaków (w zależności od rasy) mają zaliczone testy psychiczne, czy przeszły odpowiednie szkolenia np. z  posłuszeństwa, czy też biorą udział w sportach kynologicznych?
 • jakie charaktery mają rodzice szczeniaków?
 • czy w hodowli są obydwoje rodzice szczeniąt i czy można ich zobaczyć? (jeżeli chodzi o ojca szczeniąt, to nie zawsze jest w hodowli, gdyż krycie mogło być psem z innej hodowli)

Seter irlandzki - hodowlaSeter irlandzki - hodowla. Hodowla Bonuni FCI

 • kiedy będzie można zobaczyć i odebrać szczeniaka? Hodowcy nie zawsze zgadzają się na odwiedziny w hodowli, jeżeli maluszki nie zostały jeszcze zaszczepione ze względu na ich bezpieczeństwo. Dlatego warto na takie spotkanie umówić się, kiedy to maluchy już troszkę podrosną. 
 • czy maluszki przeszły już przegląd hodowlany?
 • interesuje mnie szczeniak, typowy na tzw "kolanka", nie będę z nim jeździć po wystawach
 • interesuje mnie szczeniak o dobrej anatomii, dobrze rokujący wystawowo. Czy jest taki w miocie? 
 • w jaki sposób szczeniaki są socjalizowane?
 • jakie charaktery mają poszczególne szczeniaczki?

Owczarek niemiecki - hodowlaOwczarek niemiecki - hodowla. Hodowla Rawers Poland FCI. Właściciel Joanna Woźniak

 • czy są uczone czystości, czy też są uczone chodzenia na smyczy?
 • jak pielęgnować? Jak żywić? Czy podawać suplementy? Kiedy je szczepić?
 • jakie problemy możemy spotkać przy wychowywaniu danego psa?
 • czy mogę zobaczyć umowę kupna/sprzedaży?

Kiedy już otrzymaliśmy od hodowcy zadowalające odpowiedzi, wtedy jest dobry moment na pytanie odnośnie CENY!

Na czym polega przegląd hodowlany?

Do przeglądu hodowlanego kwalifikują się psy i suki, które ukończyły 15 miesiąc życia. Psy i suki rasowe oceniane są przez sędziów międzynarodowych zgodnie z wymaganiami, jakie zapisane są we wzorcach ras psów i otrzymują kwalifikację hodowlaną na podstawie przepisów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Przeglądy hodowlane organizowane są przez poszczególne oddziały Związku Kynologicznego w Polsce. Miejsce, w którym odbywa się przegląd musi być odpowiednie do oceny psów zarówno na stój jak i w ruchu. Mogą odbywać się na powietrzu lub w pomieszczeniach zamkniętych. Podczas przeglądu hodowlanego niektóre rasy przechodzą także test psychiczny, np. reakcję na strzał, znajomość rękawa do gryzienia, a także muszą przebiec przez szwadron kilku osób. Wszystkie informacje o psie i jego reakcje zapisywane są w protokole przeglądu hodowlanego, w którym również widnieje adnotacja, czy dany pies lub suka otrzymuje prawa hodowlane.

Wniosek - przegląd hodowlany
 

  Wniosek - przegląd hodowlany

Chcę założyć własną hodowlę psów. Uwielbiam psy rasy owczarek niemiecki. Analizuję rentowność przyszłej hodowli. Zastanawiam się jakie mogą być miesięczne koszty utrzymania na samym początku działalności. Na co zwrócić uwagę przy liczeniu kosztów. Czy mogę uzyskać poradę?

Założenie hodowli psów rasowych wiąże się z obowiązkowa rejestracją w Związku Kynologicznym w Polsce - ZKwP. Robi się to za pomocą odpowiedniej deklaracji członkowskiej, po której uiszcza się opłaty w wysokości: roczna składka członkowska: 70 zł, wpisowe: 50 zł, zarejestrowanie psa: 30 zł, wyrobienie rodowodu krajowego: 60 zł. Dodatkowo w koszty utrzymania wchodzą: wizyty u weterynarzy, udział w wystawach, badania, szkolenia, egzaminy, wyżywienie i sam zakup suczki. 
 

Znalazłem szczeniaki odpowiadające moim wymaganiom. Hodowla znajduje się na Ukrainie, a informacje zamieszczone na Państwa stronie pojawiają się w języku ukraińskim. Czy mogę prosić o tłumaczenie? Czy dzwoniąc na numer tel., który się wyświetla dodzwonię się do Państwa, czy hodowcy?

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie i chęcią niesienia pomocy zwierzętom, które zostały lub będą przewiezione do Polski uruchomiliśmy akcję „Podaj Łapę Ukrainie", która ma na celu ułatwić w tym kryzysowym momencie szybkie odnalezienie tych najbardziej potrzebujących i ułatwić z nimi kontakt osobom chcącym zaoferować swoją pomoc. Do każdego z hodowców ukraińskich można zadzwonić lub wysłać do niego bezpłatną wiadomość pytając np jakiej pomocy potrzebuje.

Czy na stronie mogłyby znaleźć się wiadomości dotyczące wystaw poszczególnych ras? Jakieś odnośniki do strony związku kynologicznego?

Oczywiście, na naszej stronie w zakładce “Strefa wiedzy”, nie tylko znajdą Państwo informację o tym, jak zarejestrować hodowlę psów rasowych w ZKwP, jak wyglądają dokumenty i certyfikaty umożliwiające prowadzenie hodowli, ale również znajdują się informacje związane z poszczególnymi rasami, ich opieką, sposobami żywienia, tresury, czy pod kątem przygotowania na wystawy. Każde treści zamieszczane na naszej stronie są bieżące i w pełni przez nas weryfikowane.

Szukam smyczy odpowiedniej dla psa rasy Siberian husky, która miałaby posłużyć do biegania z psem. Czy mogę liczyć na artykuł poświęcony tego typu tematyce, konkretne i rzeczowe uwagi?

Oczywiście, nieustannie poszerzamy bazę wiedzy na naszym portalu, aby czytelnicy otrzymywali merytoryczne artykuły pod kątem interesujących ich zagadnień. Związanych z opieką psów, ich żywieniem, czy doborem odpowiednich akcesoriów niezbędnych do spacerów czy dotyczących szkolenia psa. Jesteśmy również otwarci na sugestię czytelników oraz ich potrzeby pod kątem rozszerzania zakładki z poradami oraz artykułami, dzięki czemu tworzymy niezbędne kompendium wiedzy.

Z dużym zaciekawieniem obserwuję pojawiające się na stronie Look4dog artykuły w sekcji Porady. Nurtuje mnie tematyka behawiorystyki zwierząt. Czy byłaby możliwość rozwinięcia tego działu?

Temat behawiorystyki psów jest niezwykle ważny dla każdego właściciela. Często otrzymujemy zapytania z tego zagadnienia, co zainspirowało nas, aby poszerzyć zakres publikowanych artykułów i mini-porad w tej sekcji. Dzięki czemu umożliwiamy właścicielom uzyskanie odpowiedzi nawet na najbardziej nurtujące pytania, dając tym samym merytoryczną pomoc w przypadku trudności z tresurą psa czy różnymi jego zachowaniami w domu, podczas spacerów, czy w podróży.

Czy Państwo sami wyszukujecie uczciwych hodowców / hodowle podlegające ZKwP/FCI, czy też hodowcy częściej zgłaszają swoje hodowle do Look4dog?

Współpracujemy, jedynie ze sprawdzonymi i zarejestrowanymi hodowlami psów rasowych. Dla zainteresowanych hodowli przygotowaliśmy pakiety czasowe, pozwalające na utworzenie na naszym portalu wizytówki danej hodowli. Założenie wizytówki jest bezpłatne, dodatkowe funkcjonalności związane są z opłatami. Wszelkie dostępne informacje, znajdują się w zakładce Pakiety dla hodowców. W naszej bazie są już przeszło 2500 zarejestrowane hodowle psów rasowych. Każdy hodowca, który swoją hodowlę prowadzi pod patronatem ZKwP, może sam dołączyć do grona naszych hodowców, rejestrując swoją hodowlę na www.Look4dog.com.

Interesuje się kupnem owczarka wschodnioeuropejskiego. Czy w Polsce istnieją tylko 2 hodowle?

Na naszym portalu zweryfikowane i zarejestrowane są dwie hodowle tej rasy. Pierwsza to Familia Fidelis mająca swoją siedzibę w Ozimku, zaś druga to hodowla Towarzysz z Warszawy. Osoba zainteresowana może zapoznać się z wizytówką obu wskazanych hodowli oraz dostępnymi obecnie szczeniakami owczarka wschodnioeuropejskiego. Przygotowaliśmy również artykuł, w którym dokładnie opisaliśmy pielęgnację, sposób żywienia i charakterystykę tej rasy.

Zamierzam kupić sukę rasy owczarek kaukaski i rozpocząć tworzenie własnej hodowli. Będzie mi zależeć na udziale psów w wystawach. Czy mogę liczyć na Państwa pomoc w znalezieniu odpowiedniej suczki?

Psy rasowe można również obejrzeć za pośrednictwem naszej strony. Posiadamy, jak już wspomnieliśmy zarejestrowane ponad 2500 hodowli psów rasowych, z czego aż około 11 tysięcy psów, również rasy owczarek kaukaski. Umożliwiamy otrzymanie porady w kwestii wyboru psa. Dostępne na naszej stronie artykuły eksperckie poświęcone różnym rasom psów zostały stworzone również z myślą, aby ułatwić podjęcie decyzji w kwestii wyboru psa oraz przekazać wiedzę w zakresie jego pielęgnacji.

Niestety z przyczyn losowych muszę zamknąć hodowlę. Czy na Państwa stronie / profilu na FB w widocznym miejscu mogą zostać zamieszczone informacje dotyczące moich psów? Zobowiązany jestem je sprzedać. Zależy mi na dość szybkim terminie.

Tak, jak najbardziej jest taka możliwość. Wystarczy mieć założoną na naszej stronie wizytówkę hodowli, aby móc zamieścić profil psa na portalu. Umożliwiamy też wykupienie baneru, który znacznie przyspieszy sprzedaż psa. Wszelkie informacje o dostępności i uzyskaniu banerów znajdują się w zakładce Program Jesteśmy na Look4Dog.com. Po pozytywnej weryfikacji można otrzymać 14 dni promowania hodowli w naszym serwisie. Informacje o psach również zamieszczamy za pośrednictwem Facebooka.

Jestem właścicielem suki buldog angielskiego, szukam reproduktora. Czy mogę uzyskać Państwa pomoc?

Tak, szczególnie, że na naszej stronie zarejestrowanych jest wiele hodowli psów rasowych, również zajmujących się hodowlą buldoga angielskiego. Umożliwiamy również po kontakcie z nami, otrzymanie porady w tym zakresie. Dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniego reproduktora. Wyjaśniamy również cały proces założenia hodowli i zasady opieki nad szczeniakami buldoga angielskiego. Artykuły dostępne w naszej bazy wiedzy, również mogą być pomocne w tej sytuacji.

Czy mogę uzyskać wskazówki dotyczące wychowania psów rasy Jack Russel Terier?

Tak. Naszą strefę wiedzy podzieliliśmy tematycznie wedle poszczególnych ras, dzięki czemu w łatwy sposób można znaleźć istotne informacje o interesującej nas rasie, a w tym przypadku o Jack Russell Terrier. Baza jest cyklicznie rozwijana, aby dostarczać merytoryczne treści związane z wychowaniem, pielęgnacją, tresurą, żywieniem oraz charakterystyką psów rasowych. W razie dodatkowych pytań, można się z nami bezpośrednio skontaktować, w celu uzyskania porady na wskazany podczas kontaktu temat.

Szukam hodowli psów rasy Rhodesian Ridgeback. W Państwa wyszukiwarce znalazłam jedną hodowlę w Polsce. Czy mogę prosić o wyszukanie większej ilości hodowli / zweryfikowanie?

Umożliwiamy hodowcą samodzielną rejestrację hodowli na naszym portalu. Każde zgłoszenie jest przez nas odpowiednio weryfikowane. Oczywiście jest również możliwość wyszukania przez nas odpowiedniej hodowli psów rasowych. Jeśli interesuje Państwa zakup szczeniaka Rhodesian Ridgaback po weryfikacji z naszej strony, wskażemy inną, możliwą do wyboru hodowlę tejże rasy. Zainteresowany, również może do nas przesłać kontakt do wybranej przez siebie hodowli, którą następnie sprawdzimy.

Czy mogę od Państwa uzyskać poradę dotyczącą karmienia mojego pupila? Istnieje możliwość porady? 

Tak, jak najbardziej. Wszelkie porady dotyczące sposobu żywienia psów rasowych dostępne są w przygotowanych przez nas materiałach na wybranych podstronach - Porady oraz Strefa Wiedzy. Pogrupowaliśmy je tematycznie według rasy, aby ułatwić wyszukanie konkretnych, interesujących Państwa artykułów. Przygotowaliśmy również pełne kompendium wiedzy dotyczące sposobu karmienia psów, niezależnie od ich rasy. O poradę można zapytać również bezpośrednio kontaktując się z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Czy państwa aplikacja dostępna jest tylko w krajach europejskich?

Nie. Nasza działalność ma zakres globalny, dzięki czemu umożliwiamy znalezienie psów rasowych i hodowle psów rasowych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wybierając hodowle za pośrednictwem naszej wyszukiwarki, każdy ma  pewność ich pochodzenia i wgląd do rodowodu np. do czterech pokoleń wstecz. Hodowle psów, które są w naszej bazie należą do Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP) będącego członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Fédération Cynologique Internationale), do American Kennel Club (AKC) lub do The Kennel Club (United Kingdom).

Czy mogę liczyć na artykuły o przygotowaniach psów do wystaw?

Tak, jak najbardziej. Nasza baza wiedzy jest nieustannie poszerzana, aby dostarczać niezbędne informację dla właścicieli psów rasowych oraz myślących o założeniu własnej hodowli. Wystawy są jednym z elementów prowadzenia hodowli, dlatego na naszej platformie dostarczane są artykuły, które umożliwiają poznania przebiegu wystawy psów rasowych oraz porady, jak się do nich odpowiednio przygotować. Niezależnie od posiadanej rasy psa.

Czy można dzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami hodowlanymi? Możliwa jest korespondencja? Może przesłanie tekstów dotyczących hodowli / hodowców?

Oczywiście, jesteśmy zawsze otwarci na współpracę oraz dzielenie się doświadczeniem, dzięki czemu nieustannie dążymy do rozwoju naszej platformy. Wymiana artykułów w formie barterowej również jest możliwa, jeśli przesłany do nas tekst, będzie faktycznie wzbogacał naszą strefę wiedzy o merytoryczne informację. Każdy artykuł jest przez nas odpowiednio weryfikowany. Dokładamy starań, aby publikowane na naszej platformie materiały były prawdziwym i rzetelnym kompendium wiedzy.

Czy mogę prosić o polecenie karmy dla dorosłego psa rasy Golden Retriver?

Jak najbardziej istnieje możliwość otrzymania takiej porady. Istotne jest, czy pies ma uczulenie na dany składnik pożywienia, np. kurczaka? W takim wypadku sugerujemy wysokiej jakości karmy bez jego dodatku, wzbogacone choćby mięsem wołowym, a nawet dodatkiem ryb. Na rynku dostępne są również dobre karmy pod konkretną rasę. Najlepszą karmą dla golden retrievera będzie ta o wysokiej ilości mięsa w składzie i bez dodatku ulepszaczy czy zbóż. Na naszej stronie dostępne są artykuły o sposobie żywienia psów tej rasy.

Zastanawiam się jakiej płci szczeniaka kupić z hodowli, czy mogę prosić o rady. Mam kilka swoich wymagań. Nurtuje mnie kwestia kastracji, bądź sterylizacji. Opiszę szczegóły po otrzymaniu wiadomości od Państwa.

Z pewnością powinniśmy zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od przyszłego psa. Psy zdecydowanie są mocniejsze fizycznie, zaś suczki spokojniejsze i łatwiejsze do ułożenia. Jeśli nie interesuje nas hodowla psów rasowych, warto pomyśleć o wcześniejszej sterylizacji, aby uniknąć nieplanowanego miotu. Psy mogą wykazywać tendencję do bycia nadpobudliwymi w pobliżu suczki, zaś niesterylizowane i niepilnowane mogą łatwo zajść w ciążę. Istotne będzie doprecyzowanie Państwa oczekiwań.

Przymierzam się do zakupu psa rasy Basenji. Słyszałem, że psy tej rasy powinny mieć szczególnie dobrze dobraną dietę. Czy mogę otrzymać poradę?

Psy tej rasy nie potrzebują specjalistycznej diety. Karmienie Basenji jest w miarę proste, ponieważ  psy tej rasy, nie mają specjalnych wymagań dietetycznych. W ich diecie będzie sucha albo mokra karma wysokiej jakości, bogata w wartości odżywcze i mięso lub dla psów małych i średnich ras. Powinniśmy unikać karm z dodatkiem konserwantów i zbóż. Więcej mogą Państwo przeczytać o diecie Basenji na naszej stronie oraz w kompendium wiedzy z zakresu żywienia psów.

Czy hodowcy dobierający psy do krycia powinni zwracać uwagę na cechy charakteru suki i psa? Czy rzutuje to później na charaktery szczeniaków?

Bardzo ważne jest jest odpowiednie dobranie do siebie przyszłych rodziców. Hodowcy decydując się na konkretnego partnera dla swojej suki zwracają uwagę na charakter, anatomię oraz zdrowie i temperament.

Czy wilcze pazury to wada, która dyskryminuje w wystawach?

Nie, chociaż u większości psów wystawowych uważane są za wadę, a przez to usuwane, jak choćby u yorków, jednak u niektórych są one nawet pożądane. Do takich ras, należą: owczarki niemieckie, jak również u briarda francuskiego czy beaucerona, u których wręcz powinny one być podwójne. Ogólnie wilcze pazury psom nie przeszkadzają, niemniej należy skonsultować je z weterynarzem, czy akurat w przypadku naszego psa nie jest wskazane ich usunięcie. Dlatego ważna jest konsultacja ze specjalistą.    

  

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookie i innych podobnych technologii. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.