Look4dog.com

Zakupowi, czy adopcji psa towarzyszy zazwyczaj radość i ekscytacja. Wyobrażamy sobie czas spędzany razem z pupilem, wspólne zabawy, spacery, treningi, czy relaks na kanapie. Raczej nie myślimy o problemach związanych ze zdrowiem, czy zachowaniem czworonoga. Jednak tak jak to bywa w przypadku ludzi, pies też może zachorować na ciężką, przewlekłą chorobę, może ulec wypadkowi, czy nawet stracić życie. Na takie wypadki warto się ubezpieczyć.

Czy warto ubezpieczyć psa?

Psy to członkowie naszej rodziny. Zależy nam, by dobrze się czuły, były w dobrej kondycji i żyły z nami jak najdłużej. Chronimy je, dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Żeby zapewnić im odpowiedni komfort życia i opiekę, jesteśmy w stanie ponieść wysokie koszty. Już stosunkowo dużym wydatkiem jest samo utrzymanie psa, a jego choroba, czy wypadek wiążą się z jeszcze większym kosztami. Nie zawsze stać nas na takie wydatki, tym bardziej, że zazwyczaj choroba przychodzi niespodziewanie. Zdarzają się też schorzenia przewlekłe, wymagające długiego leczenia lub pojawia się konieczność długotrwałej rehabilitacji. Niektóre rasy mają też tendencję do określonych chorób.

Dogue De Bordeaux - pies rasowyDogue De Bordeaux

Zabezpieczeniem przed znacznym obciążeniem portfela przez wysokie koszty leczenia czworonoga jest polisa ubezpieczeniowa. Daje ona właścicielowi pewność, że w razie zagrożenia życia lub choroby, ukochany pies otrzyma na czas odpowiednią pomoc. Pozwala zmniejszyć stres związany z trudną sytuacją i oszczędza zmartwień związanych ze zdobyciem środków na właściwe leczenie psa, czy pokrycie spowodowanych przez niego szkód. 

Chcesz ubezpiecznyć psa? Sprawdź ofertę Generali i otrzymaj 10% zniżki - kliknij i podaj kod 25243

Są zabiegi, które kosztują kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Nie każdy w nagłej sytuacji dysponuje takimi pieniędzmi od ręki. Nie ma państwowej opieki zdrowotnej dla zwierząt, wszystkie usługi są pełnopłatne. Większość właścicieli psów doskonale wie, że badania, leczenie, zabiegi, operacje, transport i pobyt w klinice weterynaryjnej, opieka pooperacyjna lub pochówek psa zazwyczaj wiążą się z dużymi wydatkami. Dlatego warto zapewnić sobie finansowe wsparcie oraz komfort psychiczny i wykupić ubezpieczenie dla psa.

Zakres ubezpieczenia psów

Polisy dla zwierząt funkcjonują w Polsce od kilku lat. Oferuje je coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych, ale stanowią one ochronę w różnym zakresie. Np. Generali wprowadziło odrębne ubezpieczenie psa, które obejmuje koszty leczenia pupila, odpowiedzialność cywilną właściciela oraz ochronę na wypadek śmierci psa.  
Ubezpieczenie czworonoga może stanowić osobny produkt lub być częścią ubezpieczenia mieszkania, czy domu. W zależności od potrzeb właściciel może wybrać wariant podstawowy lub rozszerzony, decydując, na czym najbardziej mu zależy. Polisa ubezpieczeniowa w przypadku psów to:

  • Ubezpieczenie zdrowotne od nieszczęśliwego wypadku (tj. zranienie, rozcięcie opuszki, pogryzienie przez innego psa, rozerwanie ucha, zwichnięcie łapy lub wpadnięcie pod rower czy samochód) lub zachorowania psa (np. na anginę, zapalenie pęcherza, chorobę wirusową, niewydolność nerek czy nowotwór). Jest to podstawowe ubezpieczenie, które w zależności od wariantu pokrywa: koszty wizyty w gabinecie weterynaryjnym, leczenia, diagnostyki tj. morfologia, badania moczu, kału, badania obrazowe jak RTG, USG, rezonans, tomografia komputerowa, opatrunków i leków, transportu do weterynarza i pobytu w klinice, szycia ran, operacji, leczenia złamań czy rehabilitacji;
  • Ochrona w przypadku śmierci psa, do której doszło w konsekwencji choroby lub wypadku. Polisa pokrywa koszty uśpienia i pochowania psa i z jej tytułu wypłacana jest właścicielowi rekompensata za utratę zwierzęcia;
  • Zabezpieczenie na wypadek kradzieży psa (np. pokrycie kosztów poszukiwania pupila) lub obrażeń zwierzęcia wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, otrucie, pogryzienia przez innego psa, czy wypadek komunikacyjny) zawierane w ramach ubezpieczenia mieszkania wraz z wyposażeniem;
  • Rozszerzenie assistance, które opłaca koszty opieki nad zwierzęciem w sytuacji, kiedy właściciel zachoruje lub trafi do szpitala;
  • OC w życiu prywatnym pokrywa roszczenia osoby pogryzionej przez pupila lub koszty szkód wyrządzonych przez psa.

Wychowanie psa

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte zarówno psy rasowe, jak i mieszańce. Ważne, by pies posiadał chip, który służy firmie do identyfikacji konkretnego ubezpieczonego czworonoga. Dla każdego psa składka ustalana jest indywidualnie i zależy od rasy, wieku, wagi i stanu zdrowia zwierzaka. Zazwyczaj do ubezpieczenia mogą przystąpić psy, które ukończyły osiem tygodni, ale nie przekroczyły ośmiu lat. W przypadku niektórych ras np. olbrzymich, wiek graniczny może być niższy. Jednak jeśli nasz pupil jest już ubezpieczony, większość towarzystw nawet po przekroczeniu limitu wiekowego będzie oferować odnowienie polisy co roku, do końca życia psa. Dlatego nie warto przechodzić do innego towarzystwa  ubezpieczeniowego  w przypadku starszego, czy schorowanego psa, ponieważ nowy ubezpieczyciel może nie wyrazić zgody na zawarcie polisy lub znacznie ograniczyć jej zakres.

10% zniżki na ubezpieczenia psa z kodem 25243 - sprawdź!

Warto porównać zakres ubezpieczenia różnych polis, ponieważ oferują one ochronę w różnym stopniu. Niektóre np. obejmują zwrot kosztu leków czy badań obrazowych tj. rezonans czy tomograf w podstawowym wariancie, podczas gdy inne oferują je jako opcję. Zabiegi chirurgiczne mogą być bardzo drogie, dlatego są różnie kwalifikowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku niektórych polis mogą stanowić tylko opcję dodatkową lub ograniczoną.
W umowie określany jest również poziom udziału własnego w kosztach leczenia podopiecznego. Polisa zawierana jest na rok, a składkę można opłacać co miesiąc lub zapłacić za cały rok z góry.

Ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku refundowane są koszty leczenia wskazane w umowie, poniesione w okresie trwania ubezpieczenia na terenie Polski (ubezpieczenie leczenia za granicą zazwyczaj wykupuje się osobno). Wydatki na leczenie pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia, której wielkość zależy od wybranego wariantu i może wynosić 5.000, 25.000 a nawet 50.000 zł. Nie są refundowane koszty leczenia choroby, która powstała, zanim rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa, ani choroby, która jest następstwem schorzeń lub stanów chorobowych zdiagnozowanych i występujących przed zawarciem umowy. Koszty leków do samodzielnego podania w domu mają limit do 500, 1.000 lub 2.500 zł, w zależności od wybranego wariantu),

W przypadku polisy mieszkaniowej zwierzęta zaliczane są do ruchomości domowych, dlatego żeby  ubezpieczyć psa, należy ubezpieczyć wyposażenie nieruchomości. Pies  jest chroniony wtedy w zakresie sumy ubezpieczenia ruchomości, a odszkodowanie wyniesie maksymalnie 5.000 zł.

Buldog francuski - pies rasowyBuldog francuski

Odszkodowanie z tytułu szkód i pogryzienia

Jeśli ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych przez psa, właściciel może wybrać wysokość sumy gwarancyjnej, która np. w Generali wynosi od 20.000 aż do 200.000 zł. Istnieje możliwość rozszerzenia OC na osoby z rodziny oraz te, którym właściciel powierza opiekę nad psem. Wtedy, nawet jeśli pies nie będzie pod opieką właściciela, ubezpieczenie zadziała.

Szkody mogą być bardzo kosztowne i mieć różny charakter (pogryzienie przez psa, uszczerbek na zdrowiu, strata majątkowa), a osoba poszkodowana może żądać zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. 

Odszkodowanie pokrywa straty powstałe w związku z pogryzieniem (koszty leczenia, dojazdu do lekarza, zniszczonej odzieży, zwolnienia z pracy) oraz zniszczenia własności materialnych innych osób (uszkodzenie płotu, roweru, zarysowanie auta, podrapanie drzwi). Natomiast zadośćuczynienie rekompensuje krzywdę, której doznał poszkodowany na skutek pogryzienia (ból, cierpienie  psychiczne, trauma po ataku psa, lęk przed wychodzeniem z domu).
Dzięki polisie OC koszty strat zostaną pokryte do wysokości sumy ubezpieczenia i nie obciążą budżetu właściciela. Co ważne,  środki z polisy OC mogą być wypłacone jedynie osobie trzeciej. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli szkody powstaną na mieniu należącym do właściciela polisy. Trzeba też pamiętać, że oferta OC w przypadku niektórych ubezpieczycieli nie obejmuje swoim zakresem szkód wyrządzonych przez zwierzę w wyniku rażącego zaniedbania ze strony właściciela lub ucieczki zwierzęcia z domu.

ubezpieczenie psa

Ubezpieczenie rozszerzone

Wiele polis zapewnia też opiekę nad psem w przypadku, gdy ich właściciel trafi do szpitala. W ramach ubezpieczenia pies wyprowadzany jest na spacer, karmiony i zadbany pod kątem higieny. Jeśli pies umrze w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku właściciel otrzyma odszkodowanie. Kwota refundacji zależy w tym przypadku od wartości rynkowej psa i sumy ubezpieczenia wybranej  przez właściciela przy zawieraniu ubezpieczenia z zakresu dostępnego dla danego psa. Może ona  wynieść nawet 10.000 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie psa?

Biorąc pod uwagę zazwyczaj duże wydatki związane z leczeniem, opieką, transportem czy uśpieniem i kremacją psa, koszt ubezpieczenia w stosunku do korzyści finansowych oraz poczucia  bezpieczeństwa, jakie zapewnia, jest niewielki. Opłata za ubezpieczenie psa jest też dużo niższa od odszkodowania, które właściciel musiałby zapłacić za ewentualne szkody wyrządzone przez pupila. Cena polisy będzie różna w zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz wybranego pakietu. Przy podstawowym ubezpieczeniu wysokość składki zaczyna się już od 100 zł za rok. Jeśli ubezpieczenie psa jest częścią większego pakietu np. ubezpieczenia domu, to jest to wydatek kilkuset złotych w skali roku. Roczny koszt polisy wynosi zazwyczaj od 200 zł do 700 zł.

Z kodem 25243 masz 10% zniżki na ubezpieczenie psa w Generali - sprawdź>>>

Ubezpieczenie psa w podróży

W przypadku wyjazdu za granicę warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które swoim zakresem obejmie szkody wyrządzone przez psa na wakacjach tj. ugryzienie obcej osoby czy uszkodzenie wyposażenia pokoju hotelowego. Ochrona psa w podróży jest dostępna zazwyczaj jako element assistance w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego  i dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od pakietu dostępne są usługi tj.:

  • zorganizowanie opieki dochodzącej do psa podczas pobytu właściciela w szpitalu;
  • pokrycie kosztów transportu do weterynarza i leczenia z powodu powypadkowych obrażeń;
  • opłacenie pochówku psa zmarłego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
  • dostęp do infolinii weterynaryjnej, na której można uzyskach darmowe porady lub informacje o najbliższej przychodni weterynaryjnej

wakacje z psemWakacje z psem

Wypłata ubezpieczenia

Żeby uzyskać odszkodowanie z tytułu polisy należy przedstawić pełną dokumentację medyczną z leczenia psa oraz rachunki potwierdzające poniesione koszty, a w przypadku szkody oświadczenie dotyczące zdarzenia. Na ich podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe ustala czy roszczenie jest zasadne i w razie pozytywnej decyzji kwalifikuje je do wypłaty. Czas od złożenia wniosku do wypłaty środków to zazwyczaj od 10 do 30 dni.

Ograniczenia w zawarciu polisy

Większość ubezpieczycieli wprowadziła maksymalne limity wiekowe, powyżej których nie można ubezpieczyć psa. Przebyte choroby oraz przewlekłe schorzenia także mogą stanowić ograniczenie w zawarciu ubezpieczenia. Dolegliwości i urazy, których zwierzę doznało przed wykupieniem polisy, nie podlegają refundacji, tak samo, jak istniejące wcześniej kontuzje, nawet w przypadku ich odnowienia już w czasie trwania umowy. Kolejną kwestię stanowią wady wrodzone. Jeśli pies choruje od urodzenia lub należy do rasy genetycznie predysponowanej do chorób takich jak zaćma czy cukrzyca, może być wykluczony z ubezpieczenia. Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe mają w ofercie pokrycie kosztów obrazowania, tj. zdjęcia rentgenowskie i rezonans magnetyczny.

Buldog angielski - pies rasowyBuldog angielski

Ubezpieczenie psów na świecie

Na świecie ubezpieczenie dla psów funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. W wielu krajach jest ono  powszechne i niemal tak samo popularne, jak ubezpieczenie samochodu czy mieszkania. Właściciele psów cenią sobie bezpieczeństwo finansowe i poczucie spokoju, które daje polisa. Chcą dbać o swoje czworonogi jak o członków rodziny i zapewnić im dobre życie. W niektórych krajach ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, tak samo, jak oznaczenie psa poprzez chip. Dotyczy to np. niektórych landów w Niemczech. W Anglii, jeżeli pies nie ma ubezpieczenia, weterynarz nie podejmuje się leczenia. Dlatego odsetek ubezpieczonych tam psów 
wynosi aż 90 proc. W Austrii posiadacze psów muszą przed zarejestrowaniem pupila odbyć szkolenie dotyczące podstawowych przepisów posiadania  czworonoga, opieki nad nim, szczepień, czy jego ułożenia. Kurs jest też wymogiem do ubezpieczenia psa.

Wieloletnia tradycja ubezpieczenia psów za granicą sprawia, że polisy są zazwyczaj bardziej rozbudowane i oferują większy zakres ochrony niż w Polsce. Obejmują np. profilaktykę, terapię u behawiorysty, a także wsparcie w psich sportach, czy specjalny wariant dla psów przewodników, czy pracujących w ramach dogoterapii.
W USA firmy, które pozwalają pracownikom zabierać psy do pracy, wykupują specjalną opcję ubezpieczenia zwierząt z tytułu nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży autem służbowym. W Stanach można też ubezpieczyć od zniszczenia cenne ubranko noszone przez psa. Rynek ubezpieczeń cały czas się rozwija i reaguje na potrzeby właścicieli.

Ta strona używa plików cookie i innych podobnych technologii. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.